Jysk Landbrugsrådgivnings APP

Velkommen til JYSK Landbrugsrådgivnings nyudviklede app.
Vores app gør dig som landmand uafhængig af støvede opslagsværker og gamle formelsamlinger. Den sætter dig i stand til at løse akutte opgaver i mark og stald - blot med et par tryk på din smartphone eller tablet.
Her er samlet en række af de beregningsformler, som alle landmænd har brug for i marken. Her er bl.a. udsædsberegner, gyllefordelingsberegner, kemikalieberegner og formel til beregning af mængden af flydende gødning for at opnå en given kvælstoftildeling.
Desuden er det let at slå op i samlinger med kortfattet, præcis og illustreret information om planteværnsmidler, vækststadier, ukrudtsarter, sygdomme og skadedyr.
En særlig funktion i app’en giver oversigt over regler om blandt andet tidsfrister for jordbehandling, gyllekørsel, etablering og ompløjning af efterafgrøder.

Sådan hjælper APP'en dig

Skal du sprøjte vårbyg? Du får opskriften på din tankblanding på få sekunder.
Skal du så, men har glemt formlen? Med få klik har app’en regnet udsædsmængden ud.
Skal du ud med gyllevognen? App’en beregner, hvor stor mængde gylle der skal køres ud pr. ha, for at det passer med markens længde. Du minimerer dermed kørslen i marken og dit tidsforbrug, samtidig med at du reducerer risikoen for køreskader.

Er du mælkeproducent?

Specielt for kvæglandmænd er der nyttige omregningsformler, der er brug for ved fodring og foderhåndtering.

Hvad koster grisen?

Som svineproducent har du adgang til den aktuelle danske og tyske smågrisenotering og 7 kg notering.
Desuden er der værktøjer til brug for kalkule af slagtesvineproduktion og en potentialeberegner.

Lån og investering?

Hvad koster det at låne? Hvornår er det rentabelt at investere, og hvornår kan det betale sig at skifte den gamle maskine ud med en ny? Beregningsværktøjerne finder du på app’en.

Feedback

Jysk Landbrugsrådgivning udvikler hele tiden app’en – for der opstår altid nye behov og nye muligheder. Derfor kommer der jævnligt opdateringer med nye funktioner.
Du har også indflydelse på, hvordan app’en udvikler sig. Giv os input til, hvordan app’en kan blive endnu bedre kan lette din eller dine ansattes hverdag, Brug knappen ”Feedback” i menuen på forsiden, øverst til venstre – vi vil elske at gøre app’en til et endnu bedre værktøj for dig!